:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2564

อัตราปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2564

วันที่โพส 12 มกราคม 2022 เข้าดู 770 ครั้ง

อัตราปันผล  5.7 %

อัตราเฉลี่ยคืน  9.5 %

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดปันผล และเฉลี่ยคืนได้  วันที่  13  มกราคม  2565

https://snm.thaicoop.org/coop-main/index.php

สแกนQR Code  เข้าระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

โดยกรอกเลขทะเบียนสมาชิก  และในช่องรหัสผ่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบครั้งแรก

ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ  044-211233  ,  044-211182

QR CODE  Line  ฝ่ายจัดการ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด