:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก

แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก

วันที่โพส 11 มกราคม 2022 เข้าดู 113 ครั้ง

ขอความร่วมมือสมาชิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนคราชสีมา จำกัด

เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คลิก →  แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด