:::: งดให้บริการหน้าเคาท์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ

วันที่โพส 21 ตุลาคม 2021 เข้าดู 230 ครั้ง

กรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

มอบเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ดังนี้

  • เป็นเคหะสถานของสมาชิกที่อยู่เป็นประจำ
  • กรณีประสบอุทกภัย ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ

♥ลิงค์  แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

เอกสารประกอบ  

– บันทึกของเจ้าพนักงานสอบสวน หรือคำรับรองจากเจ้าพนักงานปกครองท้องที่

– สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือหนังสือรับรองบ้านที่สมาชิกอาศัยอยู่จริง

– รูปถ่าย หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุเหตุชัดเจน

– บัญชีประมาณการค่าเสียหายของทรัพย์สิน

– สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  เพื่อรับเงินช่วยเหลือฯ

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด