:::: งดให้บริการหน้าเคาท์เตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / การรับฝากเงิน

การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / การรับฝากเงิน

วันที่โพส 17 กันยายน 2021 เข้าดู 179 ครั้ง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

เรื่อง  การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / การรับฝากเงิน

————————————————————

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  มีความประสงค์จะส่งเสริมการออม  ให้สมาชิก และเพื่อเป็นการระดมเงินฝาก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564  จึงเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีและฝากเงิน  ดังนี้

  1. การเปิดบัญชีใหม่ประเภทออมทรัพย์ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สมาชิกจะได้รับ

ของที่ระลึก 1 ชิ้น

  1. การเปิดบัญชีใหม่ ประเภทออมทรัพย์สัจจะ 1, 2, 3 สมาชิกจะได้รับของที่ระลึก 1 ชิ้น
  2. สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีเดิม ฝากเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สมาชิกจะได้รับของที่ระลึก

1 ชิ้น

  1. สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ตามประกาศนี้ โดยได้รับของที่ระลึกเพียงครั้งเดียว

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2564

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด