:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่โพส 17 กันยายน 2021 เข้าดู 416 ครั้ง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

uvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv

 

เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และเพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ  ชุดที่ 29 ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564  จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยปรับอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 

เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน เดิมร้อยละ  6.00  ต่อปี เป็นร้อยละ 5.75  ต่อปี
เงินกู้ประเภทสามัญ เดิมร้อยละ  6.00  ต่อปี เป็นร้อยละ 5.75  ต่อปี

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด