:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการเปิดให้บริการสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศการเปิดให้บริการสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 23 สิงหาคม 2021 เข้าดู 315 ครั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ ประกอบกับในจังหวัดนครราชสีมายังมีการแพร่ระบาด สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ดังนี้ 

                    งดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ โดยให้สมาชิกติดต่อใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

                    บริการด้านเงินกู้

  1. สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นขอกู้เงิน ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดและใบตรวจสอบข้อมูลการ

กู้เงินธนาคารออมสินให้ฝ่ายเงินกู้ตรวจสอบ

  • เงินกู้สามัญ, โครงการพัฒนาอาชีพเสริม, โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง

*ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางนาถติยา อุทัยวัฒนา 

  • เงินกู้สามัญ(หมุนเวียน)ผ่านเครื่องATM, เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

**ติดต่อเจ้าหน้าที่  นางสาวสุนิสา สมณะ 

  • เงินกู้สมาคม, โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

***ติดต่อเจ้าหน้าที่  นางสาวภิญญา สมบูรณ์ 

  1. เมื่อตรวจสอบแล้วสมาชิกสามารถกู้ได้ ให้ส่งเอกสารขอกู้ทางไปรษณีย์ให้สหกรณ์ต่อไป

 

                    บริการด้านเงินฝาก

  1. การฝากเงิน โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกปักธงชัย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี      374-1-10543-0 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ส่งหลักฐานการโอนผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ สอ.สศ.นม. ID Line : 044211182 หรือทางแฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18 ถึง นางสาวสุนิสนา สมณะ

 

  1. การถอนเงิน ส่งเอกสารดังนี้

– หน้าบัญชีที่ประสงค์จะถอนเงิน

– สำเนาบัตรประชาชน

– ระบุวันที่และจำนวนเงินที่จะถอน

– หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ของสมาชิกเท่านั้น)

          โปรดลงนามเอกสารทุกฉบับให้เหมือนที่ให้ไว้กับสหกรณ์ ส่งเอกสารผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ ID Line : 044211182 หรือทางแฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18

                   

บริการด้านการเงิน

  1. ชำระเงิน

โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกปักธงชัย ประเภท   ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 374-1-10543-0 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ส่งหลักฐานการโอนผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ สอ.สศ.นม. ID Line : 044211182 หรือทางแฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18 ถึง นางณัฐชา จันทร์อ่อน

 

                    บริการด้านธุรการ

                              สมาชิกที่จะส่งเอกสาร เช่น

  1. ลดหุ้น, เปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้
  2. เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซด์ ส่งผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการสอ.สศ.นม. ID Line : 044211182 แฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ18 หรือทางไปรษณีย์ เลขที่ 14 ม.6 ถ.โคกกรวด-หนองปลิง            ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  (กรุณาตรวจสอบการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง) หรือติดต่อฝ่ายจัดการ

 

                    นางจันทร์นภา มนต์กลาง               ผู้จัดการ                   ต่อ 15

                    นางณัฐชา จันทร์อ่อน                              หัวหน้าฝ่ายการเงิน    ต่อ 13

                    นางนาถติยา อุทัยวัฒนา                หัวหน้าฝ่ายเงินกู้        ต่อ 12

                    นางสุรางคนา ลือพงศ์พัฒนะ           หัวหน้าฝ่ายบัญชี        ต่อ 0

                    นางสาวชนิศรา ศรีจันทึก               หัวหน้าฝ่ายธุรการ      ต่อ 11

                    นางสาวภิญญา สมบูรณ์                  เจ้าหน้าที่บัญชี           ต่อ 14

                    นางสาวสุนิสา  สมณะ                             เจ้าหน้าที่การเงิน       ต่อ 13

 

                    อนึ่ง ในห้วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ

 

 

                              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด