:::: เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

วันที่โพส 12 มิถุนายน 2021 เข้าดู 71 ครั้ง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  สภาวะการเงินของตลาดในปัจจุบัน และเพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ  ชุดที่ 29 ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

 

-เงินฝากออมทรัพย์ เดิมร้อยละ  3.00  ต่อปี เป็นร้อยละ  2.75  ต่อปี
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เดิมร้อยละ  3.75  ต่อปี เป็นร้อยละ  3.50  ต่อปี
-เงินฝากประจำปลอดภาษี เดิมร้อยละ  4.25  ต่อปี เป็นร้อยละ  4.00  ต่อปี
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เพื่อชำระภาษี

เดิมร้อยละ  4.00  ต่อปี เป็นร้อยละ  3.75  ต่อปี

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด