:::: เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การเปิดให้บริการสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดให้บริการสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 29 เมษายน 2021 เข้าดู 339 ครั้ง

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไรวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายผระเทศ  ประกอบกับในังหวัดนครราชสีมา ยังมีการแพร่ระบาด  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

งดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ โดยให้สมาชิกติดต่อใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
บริการด้านเงินกู้
1. สมาชิกที่ประสงค์จะยื่นขอกู้เงิน ให้ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดและใบตรวจสอบข้อมูลการกู้
เงินธนาคารออมสินให้ฝ่ายเงินกู้ตรวจสอบ
– เงินกู้สามัญ, โครงการพัฒนาอาชีพเสริม, โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางนาถติยา  อุทัยวัฒนา
– เงินกู้สามัญ(หมุนเวียน)ผ่านเครื่อง ATM, เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ติดต่อเจ้าหน้าที่  นางสาวสุนิสา  สมณะ
– เงินกู้สมาคม, โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ติดต่อเจ้าหน้าที่  นางสาวภิญญา  สมบูรณ์
2. เมื่อตรวจสอบแล้วสมาชิกสามารถกู้ได้ ให้ส่งเอกสารขอกู้ทางไปรษณีย์ให้สหกรณ์ต่อไป
บริการด้านเงินฝาก
1. การฝากเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกปักธงชัย ประเภท
ออมทรัพย์ เลขที่ 3741105430 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ส่งหลักฐาน      การโอนผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ สอ.สศ.นม. ID Line : 044211182 หรือทางแฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18 ถึง นางสาวสุนิสนา  สมณะ
2. การถอนเงิน  ส่งเอกสารดังนี้
– หน้าบัญชีที่ประสงค์จะถอนเงิน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ระบุวันที่และจำนวนเงินที่จะถอน
– หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ของสมาชิกเท่านั้น)
ลงนามเอกสารทุกฉบับให้เหมือนที่ให้ไว้กับสหกรณ์ ส่งเอกสารผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ
ID Line : 044211182 หรือทางแฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18

บริการด้านการเงิน
1. ชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกปักธงชัย ประเภท
ออมทรัพย์ เลขที่ 3741105430 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ส่งหลักฐาน     การโอนผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ สอ.สศ.นม. ID Line : 044211182 หรือทางแฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18  ถึง นางณัฐชา  จันทร์อ่อน
บริการด้านธุรการ
สมาชิกที่จะส่งเอกสาร  เช่น
1. ลดหุ้น, เปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้
2. เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
สมาชิกสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซด์ ส่งผ่านช่องทางไลน์ฝ่ายจัดการ สอ.สศ.นม.
ID Line : 044211182 แฟกซ์ 044-211182, 044-211233 ต่อ 18 หรือทางไปรษณีย์ สำนักงานเลขที่ 14 หมู่ที่ 6 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 (กรุณาตรวจสอบการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง) หรือติดต่อฝ่ายจัดการ
นางจันทร์นภา  มนต์กลาง  เบอร์มือถือ  098-9879217 ผู้จัดการ
นางณัฐชา  จันทร์อ่อน  เบอร์มือถือ  089-4288823 หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางนาถติยา  อุทัยวัฒนา  เบอร์มือถือ  061-9612656 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้
นางสุรางคนา  ลือพงศ์พัฒนะ เบอร์มือถือ  091-0204901 หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวชนิศรา  ศรีจันทึก  เบอร์มือถือ  084-4295658 หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวภิญญา  สมบูรณ์  เบอร์มือถือ  085-8768802 เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวสุนิสา  สมณะ  เบอร์มือถือ  096-1402382 เจ้าหน้าที่การเงิน

อนึ่ง ในห้วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด