:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::

ประกาศ

วันที่โพส 24 มกราคม 2023 เข้าดู 75 ครั้ง

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

            เนื่องจากมีสมาชิกเก็บของมีค่าได้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

หากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมท่านใดทำของมีค่าสูญหาย

สามารถติดต่อรับได้ที่  อ.ระวิวรรณ  มหาชัย  สังกัดโรงเรียนบัวลาย

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด