:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

วันที่โพส 17 มกราคม 2023 เข้าดู 846 ครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

เวลา  08.30 -10.30  น.

1. สมาชิกเดินทางมาถึง ห้องโคราชฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคราช
2.วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง

– อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศา ติดสติ๊กเกอร์

– อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไปจะไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์

– ตรวจสอบรายชื่อ ตรงจุดของตนเอง จดจำหมายเลขลำดับที่ในจุดตนเองไว้

3.แสดงตัว แสดงบัตร แจ้งลำดับที่ ณ จุดรายงานตัว ลงลายมือชื่อ, รับคูปองเบี้ยประชุม
4.อุณหภูมิปกติ เข้านั่งประจำที่ตามจุดที่จัดไว้

อุณหภูมิเกินที่กำหนด แยกไปนั่งในสถานที่เฉพาะที่จัดไว้ให้

5.ร่วมประชุมไปตามกำหนด

สับเปลี่ยนกันไปเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาและกลับมานั่งที่เดิม

6.ปิดประชุม  นำคูปองพร้อมบัตรประจำตัวไปรับเบี้ยประชุมที่โต๊ะทางด้านหน้า

ตามจุดที่กำหนดด้วยตนเองเท่านั้น ( คณะกรรมการจะไม่จ่ายเบี้ยประชุมให้คนที่ฝากและรับฝากคูปอง ไม่ว่ากรณีใดๆ )

7.เดินทางกลับ

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

1.สมาชิกแสดงตน แสดงบัตรประจำตัว แจ้งลำดับที่ (ลำดับที่เดิมเหมือนตอนรายงานตัว)

ณ จุดที่กำหนด ลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้งคนละ 1 ใบ

2.นำบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาที่กำหนด กาเครื่องหมาย (X) จำนวนไม่เกิน 7 หมายเลข

3.นำบัตรเลือกตั้งส่งให้กรรมการประจำหีบ หย่อนลงในหีบใส่บัตรเลือกตั้ง

4.กลับที่นั่งเดิมร่วมประชุมจนจบการประชุม

แผนผัง

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด