:::: สหกรณ์เปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ปกติในวัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 Lind Id :044211182 โทร 044-211233 044-211182 ::::
หน้าหลัก » ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

วันที่โพส 29 เมษายน 2021 เปิดอ่าน 217 ครั้ง
นายประวัติ นวลศรี
อดีตผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ
นายไมตรี โนนสูงเนิน
อดีตผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
อดีตประธานกรรมการ
นายพงษ์พิมล คำลอย
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม