:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด   Tel 044-211233 Fax 044-211182


นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ประธานกรรมการ

นางจันทร์นภา มนต์กลาง
ผู้จัดการ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
2193
2018-01-01 00:22:30
2
1206
2018-01-01 00:23:38
3
1063
2018-01-01 00:24:01
4
1236
2018-01-01 00:24:22
5
1014
2018-01-01 00:24:40
6
2265
2018-07-10 15:01:32
7
1155
2018-10-09 13:34:49
8
1086
2018-12-13 15:28:06
9
1006
2019-01-28 10:45:35
10
1688
2019-03-13 13:56:03
11
1409
2019-03-13 13:59:13
12
896
2019-03-13 14:01:12
13
1442
2019-03-20 11:32:17
14
1054
2019-09-26 12:41:38
15
1723
2019-11-12 09:19:46
16
486
2019-12-16 09:42:07
17
460
2019-12-16 09:43:44
18
677
2020-04-09 12:59:52
19
2133
2020-04-09 13:00:31
20
654
2020-04-09 13:01:26
21
702
2020-04-10 09:35:29
22
1173
2020-04-13 09:20:35
23
910
2020-05-12 15:03:03
24
554
2020-05-20 15:32:41
25
428
2020-05-20 15:33:14
26
490
2020-06-18 13:41:43
27
223
2020-11-10 11:25:16
28
501
2020-12-16 10:22:57
29
287
2021-01-20 19:15:43
30
382
2021-01-20 19:16:23
31
376
2021-01-22 10:41:19
32
319
2021-01-22 10:42:32

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
979
2017-12-31 18:12:42
2
897
2017-12-31 23:56:56
3
962
2017-12-31 23:58:17
4
1734
2017-12-31 23:58:40
5
786
2017-12-31 23:59:04
6
1312
2017-12-31 23:59:33
7
977
2018-08-21 16:31:21
8
643
2019-08-27 18:28:29
9
570
2020-01-12 10:40:35
10
619
2020-01-12 10:41:18
11
1093
2020-04-20 08:47:45
12
257
2020-11-14 13:56:27

หมายเลขบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด   ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
 กรุงไทย
สามแยกปักธงชัย
ออมทรัพย์
374 - 1 -10543-0
ออมสิน
มุขมนตรี
เผื่อเรียก
0 - 5252111119 - 6
โอนเงินชำระหนี้  หรือฝากเงิน   กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สหกรณ์  หรือ Fax หลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ทำรายการ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
ประเภทโครงการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป
เงินรับฝาก ออมทรัพย์   
3.00 %
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   
4.00 %
3.75 %
เงินรับฝากประเภทปลอดภาษี   
4.50 %
4.25%
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อชำระภาษีประจำปี   
4.25 %
4.00 %
ตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป
เงินกู้ฉุกเฉินเอื้ออาทร    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาการศึกษาของตนเองหรือบุตร    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้สามัญเพื่ออาชีพเสริม    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้สามัญ    
6.25
-
6.00
-
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม    
-
4.60
-
4.60
เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องของสมาชิก    
5.50
5.50สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
14 หมู่6 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH